ความช่างจินตนาการ

ภาษาอังกฤษ


n imaginativeness
ความหมายเหมือนกับ: ความช่างคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: fancy , conjecture