ความชุ่มชื้น

ภาษาอังกฤษ


n moisture
คำอธิบาย: มีไอน้ำหรือน้ำซึมซาบชุ่มอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ความชื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: humidity , dampness
ตัวอย่างประโยค: เผือกขึ้นได้ในดินทุกชนิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นสูง