ความชุ่มชื่น

ภาษาอังกฤษ


n refreshment
ความหมายเหมือนกับ: ความสดชื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: cheerfulness , delight , joyousness , invigorating , merriment
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความทุกข์ใจ
ตัวอย่างประโยค: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต