ความชื่นชอบ

ภาษาอังกฤษ


n zeal for something
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นชม , ความชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: interest , keenness , fondness , liking , affection
คำตรงข้าม: ความเกลียด
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน