ความชื่นชม

ภาษาอังกฤษ


n appreciation
คำอธิบาย: ความปีติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นชอบ , ความชื่นชมยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: admiration , satisfaction
คำตรงข้าม: ความรังเกียจ