ความชิงชัง

ภาษาอังกฤษ


n hate
ความหมายเหมือนกับ: ความชัง , ความเกลียดชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: detestability , disgust , loathing , abomination , abhorrence , antipathy
คำตรงข้าม: ความรัก , ความชอบ