ความชำนิชำนาญ

ภาษาอังกฤษ


n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความเชี่ยวชาญ , ความสามารถ , ความชำนาญ , ความจัดเจน
คำที่เกี่ยวข้อง: expertise , adroitness , proficiency , experience , efficiency
ตัวอย่างประโยค: หญิงชราผู้นี้ยังมีความชำนิชำนาญในการระบำอยู่