ความชำนาญ

ภาษาอังกฤษ


n expert
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่ง , ความจัดเจน , ความเชี่ยวชาญ , ความชำนิชำนาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: proficiency , skill , competence , masterfulness