ความชั่วร้าย

ภาษาอังกฤษ


n sin
ความหมายเหมือนกับ: บาป
คำที่เกี่ยวข้อง: bad deed , evil
คำตรงข้าม: กุศลกรรม
n malignance
ความหมายเหมือนกับ: ความชั่ว , ความเลว , ความร้ายกาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: badness , vileness , mercilessness , evil , vice , wickedness , terribleness
คำตรงข้าม: ความดี