ความชั่ว

ภาษาอังกฤษ


n malignance
ความหมายเหมือนกับ: ความเลว , ความร้ายกาจ , ความชั่วร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: badness , vileness , mercilessness , evil , vice , wickedness , terribleness
คำตรงข้าม: ความดี