ความชัน

ภาษาอังกฤษ


n slope
คำอธิบาย: ความยกตั้งตรงสูงขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: slant , incline
คำตรงข้าม: ความลาด , ความเท , ความเอียง
ตัวอย่างประโยค: สะพานนี้มีความชันมาก ผู้ขับรถต้องขับอย่างระมัดระวัง