ความชัดเจน

ภาษาอังกฤษ


n clarity
ความหมายเหมือนกับ: ความกระจ่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: clearness , distinctness
คำตรงข้าม: ความครุมเครือ , ความกำกวม
n brightness
ความหมายเหมือนกับ: ความชัด , ความแจ่มชัด
คำที่เกี่ยวข้อง: clearness , brilliant
คำตรงข้าม: ความคลุมเครือ
n clearness
ความหมายเหมือนกับ: ความแจ่มแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: distinctness
คำตรงข้าม: ความคลุมเครือ , ความกำกวม
n certainty
ความหมายเหมือนกับ: ความแน่ชัด
คำที่เกี่ยวข้อง: certitude , sureness , inevitability
คำตรงข้าม: ความผันผวน , ความไขว้เขว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top