ความชัง

ภาษาอังกฤษ


n hatred
ความหมายเหมือนกับ: ความชิงชัง , ความเกลียด
คำที่เกี่ยวข้อง: dislike , animosity , detestation , loathing , abomination
คำตรงข้าม: ความชอบ , ความรัก
ตัวอย่างประโยค: ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน