ความชักช้า

ภาษาอังกฤษ


n lateness
ความหมายเหมือนกับ: ความช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: tardiness
คำตรงข้าม: ความรวดเร็ว