ความชอบพอ

ภาษาอังกฤษ


n fondness
ความหมายเหมือนกับ: ความพอใจ , ความรักใคร่
คำที่เกี่ยวข้อง: affection , liking
คำตรงข้าม: ความเกลียด , ความรังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวที่มีความชอบพอกันมักลงเอยด้วยการแต่งงาน