ความชอบด้วยเหตุผล

ภาษาอังกฤษ


n justice
ความหมายเหมือนกับ: ความเที่ยงธรรม , ความชอบธรรม , ความถูกต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: fairness
คำตรงข้าม: ความอยุติธรรม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top