ความฉุนเฉียว

ภาษาอังกฤษ


n rage
ความหมายเหมือนกับ: ความโกรธ , ความโมโห
คำที่เกี่ยวข้อง: anger , wrath , fury , rampage