ความฉงน

ภาษาอังกฤษ


n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความเคลือบแคลง , ความสงสัย , ความข้องใจ , ความแคลงใจ , ความกังขา , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: suspect , puzzle , perplexity , bewilderment , scepticism