ความฉงน

ภาษาอังกฤษ


n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความเคลือบแคลง , ความสงสัย , ความข้องใจ , ความแคลงใจ , ความกังขา , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: suspect , puzzle , perplexity , bewilderment , scepticism

คำที่มี "ความฉงน" ในคำ


ความฉงนสนเท่ห์ n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความฉงน , ความสงสัย , ความสนเท่ห์
ตัวอย่างประโยค: เธอยังเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่ห์ว่าเขามีเจตนาอย่างไรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top