ความจำเสื่อม

ภาษาอังกฤษ


n weaken remembrance
คำที่เกี่ยวข้อง: deteriorated remembrance
คำตรงข้าม: การระลึกได้
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นโรคความจำเสื่อมเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง