ความจำนง

ภาษาอังกฤษ


n aim
ความหมายเหมือนกับ: ความประสงค์ , ความต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: wish , desire , purpose , intention
ตัวอย่างประโยค: มีนักศึกษายื่นความจำนงฝึกงานอยู่ 3 คน

คำที่มี "ความจำนง" ในคำ


แสดงความจำนง v express (one´s) desire
คำอธิบาย: บอกให้รู้ความประสงค์หรือความมุ่งหวังตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: มีการประกาศว่าให้บรรดาข้าราชการทั้งครูและพลเรือน ที่อยากจะไปอยู่ตรงไหน แสดงความจำนง และส่งใบสมัครไปที่คณะกรรมการ

แสดงความจำนง v express (one´s) desire
คำอธิบาย: บอกให้รู้ความประสงค์หรือความมุ่งหวังตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: มีการประกาศว่าให้บรรดาข้าราชการทั้งครูและพลเรือน ที่อยากจะไปอยู่ตรงไหน แสดงความจำนง และส่งใบสมัครไปที่คณะกรรมการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top