ความจัดเจน

ภาษาอังกฤษ


n skill
ความหมายเหมือนกับ: ความเจนจัด , ความชำนาญ , ความเชี่ยวชาญ , ความช่ำชอง
คำที่เกี่ยวข้อง: experience , expert , adeptness , proficiency
ตัวอย่างประโยค: เธอบรรยายอย่างคล่องแคล่วถึงประสบการณ์และความจัดเจนในเรื่องการ บริหาร-การจัดการ ที่เธอนำมาประยุกต์ใช้