ความจริง

ภาษาอังกฤษ


n truth
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: fact , actuality
คำตรงข้าม: ความเท็จ
ตัวอย่างประโยค: หากเขายังไม่ยอมรับความจริง เขาก็จะไม่มีวันเป็นสุข