ความจงใจ

ภาษาอังกฤษ


n intention
ความหมายเหมือนกับ: ความตั้งใจ , เจตนา
คำที่เกี่ยวข้อง: deliberateness , purpose , premeditation
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาด้านสินเชื่อเกิดจากความจงใจในการบิดเบือนข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ