ความง่วง

ภาษาอังกฤษ


n sleepiness
คำที่เกี่ยวข้อง: drowsiness
ตัวอย่างประโยค: เขาหลับไปด้วยความง่วงโดยไม่รู้ตัว