ความงามเลิศ

ภาษาอังกฤษ


n fineness
ความหมายเหมือนกับ: ความสวยงาม , ความงดงาม
คำตรงข้าม: ความอัปลักษณ์ , ความน่าเกลียด