ความคุ้นเคย

ภาษาอังกฤษ


n familiarity
ความหมายเหมือนกับ: ความใกล้ชิด , ความสนิทสนม
คำที่เกี่ยวข้อง: intimacy , acquaintance
คำตรงข้าม: ความห่างเหิน
ตัวอย่างประโยค: ความคุ้นเคยช่วยทำให้ปลัดอำเภอทำงานกับชาวบ้านได้สะดวก