ความคืบหน้า

ภาษาอังกฤษ


n progress
ความหมายเหมือนกับ: ความก้าวหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: advance , headway , proceeding
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนให้สารวัตรทราบ