ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ภาษาอังกฤษ


n initiation
ความหมายเหมือนกับ: ความคิดริเริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: originality , beginning , start , commencing