ความคิดริเริ่ม

ภาษาอังกฤษ


n intuitiveness
คำที่เกี่ยวข้อง: origination
ตัวอย่างประโยค: นักออกแบบทุกคนควรมีความคิดริเริ่มเป็นของตัวเอง