ความคาดหวัง

ภาษาอังกฤษ


n expectation
ความหมายเหมือนกับ: ความคาดหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: anticipation , hope
ตัวอย่างประโยค: ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค