ความคาดหมาย

ภาษาอังกฤษ


n prediction
ความหมายเหมือนกับ: การคาดการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: forecast , prophecy
ตัวอย่างประโยค: ครูคนนี้สอนเก่งเกินความคาดหมายของหลายๆ คน
n view
ความหมายเหมือนกับ: การเดา , การคาดการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: prediction , forecasting
n expectation
ความหมายเหมือนกับ: ความคาดหวัง , ความหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: anticipation , expectancy
ตัวอย่างประโยค: ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน