ความคล่องแคล่วว่องไว

ภาษาอังกฤษ


n deftness
ความหมายเหมือนกับ: ความว่องไว
คำที่เกี่ยวข้อง: agility , quickness , expert , dexterity , skill
คำตรงข้าม: ความเฉื่อยชา , ความเหนื่อยหน่าย