ความคล่องแคล่วว่องไว

ภาษาอังกฤษ


n deftness
ความหมายเหมือนกับ: ความว่องไว
คำที่เกี่ยวข้อง: agility , quickness , expert , dexterity , skill
คำตรงข้าม: ความเฉื่อยชา , ความเหนื่อยหน่าย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top