ความคลั่งไคล้

ภาษาอังกฤษ


n infatuation
ความหมายเหมือนกับ: ความมัวเมา
คำที่เกี่ยวข้อง: enchantment , bewitchment , fascination
n madness
ความหมายเหมือนกับ: ความบ้าคลั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: craze , mania
n enamouredness
ความหมายเหมือนกับ: ความหลงใหล , ความหลง
คำที่เกี่ยวข้อง: fascination , enchantment