ความคลั่ง

ภาษาอังกฤษ


n madness
คำอธิบาย: การหมกมุ่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไป เช่น คลั่งอ่านหนังสือ คลั่งเล่นกล้วยไม้
ความหมายเหมือนกับ: ความบ้าคลั่ง , ความคลั่งไคล้
คำที่เกี่ยวข้อง: craze , mania
ตัวอย่างประโยค: ความคลั่งของผู้คนต่อนักร้องคนนี้ทำให้บัตรคอนเสิร์ตขายหมดอย่างรวดเร็ว
n craze
คำอธิบาย: อาการผิดปกติอย่างอาการคนบ้า
ความหมายเหมือนกับ: การคลุ้มคลั่ง , การเพ้อคลั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: insanity , craziness , madness
คำตรงข้าม: ความมีสติ
ตัวอย่างประโยค: หมอฉีดยาสลบให้ผู้ป่วยเมายาเพื่อหยุดความคลั่ง

คำที่มี "ความคลั่ง" ในคำ


ความคลั่งไคล้ n infatuation
ความหมายเหมือนกับ: ความมัวเมา

ความคลั่งไคล้ n madness
ความหมายเหมือนกับ: ความบ้าคลั่ง

ความคลั่งไคล้ n enamouredness
ความหมายเหมือนกับ: ความหลงใหล , ความหลงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top