ความครบถ้วน

ภาษาอังกฤษ


n entirety
ความหมายเหมือนกับ: ความครบครัน , ความบริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: wholeness , completeness
ตัวอย่างประโยค: การรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนข้อมูลจากจุดต่างๆ