ความคงตัว

ภาษาอังกฤษ


n stability
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นคง
คำที่เกี่ยวข้อง: firmness , security , soundness , stableness , steadiness