ความข้องเกี่ยว

ภาษาอังกฤษ


n relation
ความหมายเหมือนกับ: ความเกี่ยวข้อง , ความเกี่ยวพัน
คำที่เกี่ยวข้อง: association , involvement , connection