ความขุ่นเคือง

ภาษาอังกฤษ


n anger
คำอธิบาย: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: ความโกรธเคือง , ความโกรธ , ความเคือง
คำที่เกี่ยวข้อง: displeasure , dissatisfaction , resentment , indignation
ตัวอย่างประโยค: เรื่องนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก