ความขุ่นข้องหมองใจ

ภาษาอังกฤษ


n resentment
คำที่เกี่ยวข้อง: misgiving , umbrage , offense


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top