ความขุ่นข้องหมองใจ

ภาษาอังกฤษ


n resentment
คำที่เกี่ยวข้อง: misgiving , umbrage , offense