ความขุ่นข้อง

ภาษาอังกฤษ


n resentment
คำอธิบาย: การผิดใจกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความขุ่นข้องหมองใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: misgiving , umbrage , offense
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามแผ่เมตตาเพื่อดับโทสะ พยาบาท ความขุ่นข้องต่างๆ เสีย