ความขาว

ภาษาอังกฤษ


n whiteness
คำตรงข้าม: ความดำ
ตัวอย่างประโยค: ความขาวของเสื้อผ้าทำให้เขาดูสะอาดสะอ้านขึ้น