ความขาดแคลน

ภาษาอังกฤษ


n lack
ความหมายเหมือนกับ: ความขัดสน , ความอัตคัด
คำที่เกี่ยวข้อง: shortage , deficiency
คำตรงข้าม: ความอุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาต้องพบกับความขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งอยู่เสมอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top