ความขัดสน

ภาษาอังกฤษ


n distress
ความหมายเหมือนกับ: ความลำบาก , ความอดอยาก , ความยากจนข้นแค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: impecuniousness , poverty , indigence , inadequacy
คำตรงข้าม: ความอุดม , ความสมบูรณ์ , ความอุดมสมบูรณ์
n lack
ความหมายเหมือนกับ: ความอัตคัด
คำที่เกี่ยวข้อง: shortage , deficiency
คำตรงข้าม: ความอุดมสมบูรณ์