ความก้าวหน้า

ภาษาอังกฤษ


n progress
คำอธิบาย: สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางที่ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญก้าวหน้า , ความเจริญ , ความรุ่งเรือง
คำที่เกี่ยวข้อง: advance
คำตรงข้าม: ความถดถอย
ตัวอย่างประโยค: ความก้าวหน้าของมาตรฐานทางเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top