ความกังวลใจ

ภาษาอังกฤษ


n anxiety
ความหมายเหมือนกับ: ความวิตกกังวล , ความกังวล
คำที่เกี่ยวข้อง: worry , distress , uneasiness
คำตรงข้าม: ความสบายใจ
ตัวอย่างประโยค: การย่างเข้าสู่วัยชรามักก่อให้เกิดความกังวลใจกับผู้หญิงที่ยังไม่อยากแก่