ความกังขา

ภาษาอังกฤษ


n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความเคลือบแคลง , ความสงสัย , ความข้องใจ , ความแคลงใจ , ความฉงน , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความเคลือบแคลง , ความข้องใจ , ความสนเท่ห์ , ศังกา
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความเคลือบแคลง , ความข้องใจ , ความสนเท่ห์ , ศงกา
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความเคลือบแคลง , ความข้องใจ , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion
n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความแคลงใจ , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: mistrust , suspicion , uncertainty
n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความข้องใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: questionableness
n surprise
ความหมายเหมือนกับ: ความประหลาดใจ , ความสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: wonder , astonishment
คำตรงข้าม: ความเข้าใจ