ความกว้างใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n largeness
ความหมายเหมือนกับ: ความมโหฬาร , ความใหญ่โต , ความใหญ่โตมโหฬาร
คำที่เกี่ยวข้อง: wideness , extension , vastness
ตัวอย่างประโยค: ความกว้างใหญ่ของผืนป่าทำให้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย