ความกว้างขวาง

ภาษาอังกฤษ


n popularity
คำอธิบาย: การรู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: fame , renown , celebrity
ตัวอย่างประโยค: หัวคะแนนของพรรคการเมืองต้องเป็นคนที่มีความกว้างขวางในหมู่ชาวบ้าน
n wideness
ความหมายเหมือนกับ: ความกว้าง , ความใหญ่โต
คำที่เกี่ยวข้อง: expansion , enlargement , dilation
คำตรงข้าม: ความคับแคบ , ความแคบ
ตัวอย่างประโยค: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้