ความกล้าหาญ

ภาษาอังกฤษ


n bravery
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความอาจหาญ , ความเด็ดเดี่ยว , ความกล้าหาญชาญชัย
คำที่เกี่ยวข้อง: courage , boldness , daring , pluck , mettle , valour , fortitude
คำตรงข้าม: ความขี้ขลาด
ตัวอย่างประโยค: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน