ความกล้า

ภาษาอังกฤษ


n courage
คำอธิบาย: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่งกล้า , ความองอาจ , ความกล้าหาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: bravery , valor
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง