ความกล้า

ภาษาอังกฤษ


n courage
คำอธิบาย: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่งกล้า , ความองอาจ , ความกล้าหาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: bravery , valor
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง

คำที่มี "ความกล้า" ในคำ


ความกล้าหาญ n bravery
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความอาจหาญ , ความเด็ดเดี่ยว , ความกล้าหาญชาญชัย
คำตรงข้าม: ความขี้ขลาด
ตัวอย่างประโยค: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

ความกล้าหาญชาญชัย n bravery
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความอาจหาญ , ความเด็ดเดี่ยว
คำตรงข้าม: ความขี้ขลาดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top